Skip to content

Slijedi u Bruxellesu: VFO, testiranje na životinjama i pristup električnoj energiji

Datum događanja: 16/02/2018

Način preuzimanja

Dugoročni ciljevi i proračun EU-a, testiranje na životinjama u kozmetici i prava potrošača u pogledu električne energije ovaj tjedan će se raspravljati u Bruxellesu.