Slijedi u Bruxellesu: od bacanja hrane i e-privatnosti do dječjih brakova

Datum događanja: 07/04/2017

Način preuzimanja

Široki raspon tema je na rasporedu za sljedeći tjedan: postupanje s neprodanom hranom, politika povratka migranata, e-privatnost, žene u prijevozu i dječji brakovi.