Skip to content

Slijedi: CETA i trgovinska politika EU-a, pravila o sigurnosti zračnog prometa, prihodi u poljoprivredi, poticanje „proizvođača-potrošača"

Datum događanja: 04/11/2016

Način preuzimanja

Odbori Europskog parlamenta sastaju se u Bruxellesu kako bi prije svega raspravili sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade (CETA) i budućnost trgovinske politike EU-a, pravila o sigurnosti zračnog prometa, prihode u poljoprivredi i poticaje za gospodarstvo razmjene.