Skip to content

Među stranačkim linijama: političke grupacije

Datum događanja: 31/10/2019

Način preuzimanja

Ako na zabavu pozovete 751 osobu, morate pronaći najbolji način da je organizirate. Ili možete učiniti oni što čini Europski parlament te organizirati sedam različitih zabava! 751 zastupnik Parlamenta i grupacije kojima pripadaju predstavljaju stajališta unutar političkog spektra Europske unije. Ova kratka animacija objašnjava kako su organizirane te političke grupacije te što rade zastupnici.