Skip to main content

BG - Евробарометър

Description

Пролетното проучване на Евробарометър през тази година е първото, проведено след началото на войната в Украйна. Проучването се фокусира върху конфликта и неговите икономически последици и разглежда обществената нагласа към Европейския съюз.

Pojedinosti

Datum događanja30. 06. 2022.
Reference:EPEB2206202201BGA