30 år med EU's indre marked – resultater og fremtidige udfordringer