Тридесет години единен европейски пазар: постижения и бъдещи предизвикателства