Skip to content

Industrijska strategija nakon pandemije

Datum događanja: 18/11/2020

Način preuzimanja

Pandemija bolesti COVID-19 je utjecala na brojne sektore, uključujući europske industrije. Zastupnici od Komisije traže da osmisli novu industrijsku strategiju koja će sektoru pomoći da se oporavi i transformira u zeleniji i digitalniji oblik.