Skip to content

10 mjera koje EU poduzima za suzbijanje koronavirusa

Datum događanja: 05/05/2020

Način preuzimanja

Europska unija i dalje nosi glavnu ulogu u odgovoru na pandemiju koronavirusa. Dok je kratkoročni prioritet suzbijanje širenja virusa i podupiranje država članica, dugoročni je cilj ublažavanje društveno-gospodarskih učinaka krize. Ovih 10 koraka EU je poduzela skupa s Parlamentom za suzbijanje bolesti COVID-19.