Wifi do chách: an bhearná á líonadh

Tuairisc

Chun sochaí fhíordhigiteach a bhaint amach, ní mór don AE an bhearna dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus thuaithe a líonadh. Is í aidhm na scéime WiFi4EU nasc idirlín ardchaighdeáin, saor a thabhairt do na mílte de phobail áitiúla.

Related media