Skip to main content

Ag Dul i nGleic le Mífhaisnéis maidir le Covid19

Description

San AE, tá borradh faoi mhífhaisnéis maidir leis an bpaindéim Covid19. Tá bréagnuacht, ar líne agus as líne araon, á roinnt gach lá, agus is deacair dealú idir fíric agus ficsean i lár ghéarchéim an choróinvíris.

Sonraí

Dáta an imeachta7/4/2020
Reference:N01PUB200331DISI