Skip to main content

Príomhphointí an tseisiúin iomlánaigh: Cearta tomhaltóirí, an straitéis maidir le tionsclaíocht agus ag comhrac in aghaidh na heaspa dídine

Description

Cheadaigh an Pharlaimint bearta lena gceadaítear do thomhaltóirí gníomhaíocht chomhchoiteann a sheoladh in aghaidh na héagóra agus d’éiligh céimeanna chun é a dhéanamh níos éasca táirgí a dheisiú. D'éiligh Feisirí gníomhaíocht chun treocht méadaitheach na heaspa dídine san AE a chomhrac. D'iarr an Pharlaimint go gcuirfí san áireamh i Straitéis Eorpach maidir le tionsclaíocht tionchar Covid-19 agus d'éiligh go mbeadh fáil níos éasca ar leigheas ar fud an bhloic.

Sonraí

Dáta an imeachta27/11/2020
Reference:N01AFPS2011265NUM