Skip to main content

An tslí a n-oibríonn daonlathas na hEorpa in aimsir paindéime

Description

Ní féidir le haon víreas stop a chur leis an daonlathas agus teastaíonn freagairt Eorpach i leith na géarchéime coróinvíris. In ainneoin bearta um scaradh sóisialta a tugadh isteach chun paindéim Covid19 a throid, tá Parlaimint na hEorpa fós gnóthach: obair reachtach a phlé, a vótáil agus a ullmhú ina leith.

Sonraí

Dáta an imeachta15/4/2020
Reference:N01PUB200415WORK