Skip to main content

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: scríobh do thodhchaí

Description

Tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ag teacht! Is í Parlaimint na hEorpa a leag bunchloch na Comhdhála, agus shínigh an t-uachtarán Sassoli dearbhú comhpháirteach leis an gCoimisiún agus leis an gComhairle. Nuair a thosóidh an Chomhdháil níos déanaí i mbliana, beidh sí ina deis do gach Eorpach a dtuairim a thabhairt faoin gcaoi a n-oibríonn an tAontas Eorpach agus faoi na tosaíochtaí ba chóir a bheith aige!

Sonraí

Dáta an imeachta10/3/2021
Reference:N01AFPS210310SCJD