Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: an aeráid agus an tsláinte ar thús cadhnaíochta