Ag teacht aníos sa seisiún iomlánach: Vacsaíní Covid-19, an ceart chun dícheangal agus comhionannas inscne