Skip to main content

Intleacht shaorga: an duine a choinneáil i lár báire

Description

De réir mar a thagann intleacht shaorga mar chuid dár saol laethúil, tá sé ag éirí níos riachtanaí rialacha a leagan síos chun í a rialáil. Teastaíonn creat ón bParlaimint a chuireann ar chumas daoine sochair intleachta saorga a bhreith, agus na rioscaí a íoslaghdú.

Sonraí

Dáta an imeachta23/9/2020
Reference:N01PUB200922ARTI