Skip to content

An Margadh Aonair ag 25: Cuid Mhór Bainte Amach, Dúshláin Nua sa Todhchaí

Dáta an imeachta: 04/01/2018

Roghanna chun an físeán a fháil

Le linn 25 bliana bheith ann, d'fhás an Margadh Aonair ó 12 go 28 Ball agus leathnaíodh chuig an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin (tíortha LEE), agus chuig an Eilvéis trí chomhaontuithe déthaobhacha. In ainneoin éiginnteachtaí agus dúshlán, leanann limistéar saorthrádála an AE bheith ina tarraingt gan fasach fud fad na hilchríche.

Bainistiú fianán ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa

Baineann an láithreán gréasáin úsáid as fianáin. Má ghlacann tú leis na fianáin, tairbheoidh tú den nascleanúint is fearr is féidir.

Tuilleadh