Déanann an tAE athchóirithe ar an gcóras trádála carbóin

Dáta an imeachta: 01/02/2018

Roghanna chun an físeán a fháil

Mar chéim eile lena sprioc chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú de 40% faoi 2030, tá an tAontas Eorpach ag obair ar athchóirithe nua ar a scéim cheannródaíoch trádála astaíochtaí.