Déanann an tAE athchóirithe ar an gcóras trádála carbóin

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

Mar chéim eile lena sprioc chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú de 40% faoi 2030, tá an tAontas Eorpach ag obair ar athchóirithe nua ar a scéim cheannródaíoch trádála astaíochtaí.