Skip to content

Déanann an tAE athchóirithe ar an gcóras trádála carbóin

Dáta an imeachta: 01/02/2018

Roghanna chun an físeán a fháil

Mar chéim eile lena sprioc chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú de 40% faoi 2030, tá an tAontas Eorpach ag obair ar athchóirithe nua ar a scéim cheannródaíoch trádála astaíochtaí.

Bainistiú fianán ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa

Baineann an láithreán gréasáin úsáid as fianáin. Má ghlacann tú leis na fianáin, tairbheoidh tú den nascleanúint is fearr is féidir.

Tuilleadh