Skip to content

Sábháilteacht agus leas don bhiashlabhra

Dáta an imeachta: 14/03/2017

Roghanna chun an físeán a fháil

Neartóidh FPEanna rialuithe sábháilteachta bia ó fheirm go forc chun muinín tomhaltóirí a athbhunú agus chun leas ainmhithe a chosaint.

Bainistiú fianán ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa

Baineann an láithreán gréasáin úsáid as fianáin. Má ghlacann tú leis na fianáin, tairbheoidh tú den nascleanúint is fearr is féidir.

Tuilleadh