Skip to content

Déanann an Pharlaimint grinnfhiosrú ar an gCoimisinéir ainmnithe Mairead McGuinness

Dáta an imeachta: 05/10/2020

Roghanna chun an físeán a fháil

Tar éis don Choimisinéir Trádála Phil Hogan éirí as, tá Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen tar éis a foireann a athdháileadh. Reáchtáil Feisirí dhá éisteacht urghnácha don phost Trádála agus don phost Airgeadais. Cheistigh an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta Mairead McGuinness, a bhí mar chéad leas-uachtarán na Parlaiminte, don phunann airgeadais. Beidh an cinneadh deiridh ag an bParlaimint maidir lena ceapachán.