Skip to content

Tá FPEanna i bhfách le trádáil charbóin a athchóiriú

Dáta an imeachta: 14/02/2017

Roghanna chun an físeán a fháil

Tá córas caidhp-is-trádáil an AE ar an gcéad cheann dá chineál sa domhan le dul i ngleic le hastaíochtaí carbóin le huirlisí saormhargaidh...agus tá géarghá lena uasdátú. Tá Ian Duncan, rapóirtéir na Parlaiminte ar an tionscadal, chun tosaigh san idirbheartaíocht ar son leasuithe práinneacha.