Skip to content

Kratke vijesti - HR - 200929

Dáta an imeachta: 29/09/2020

Roghanna chun an físeán a fháil:

Europski parlament i njegovi zastupnici glas su građana u Europskoj uniji. Želimo da taj glas bude svima dostupan. „Kratke vijesti” sažet je pregled glavnih dnevnih tema na svim službenim jezicima Unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Saznajte više na našim stranicama: