Skip to content

Tá gá le foraoisí sláintiúla san Eoraip chun comhrac in aghaidh an athraithe aeráide

Dáta an imeachta: 13/10/2020

Roghanna chun an físeán a fháil

Clúdaíonn foraoisí beagnach leath an AE. Tá ról mór acu sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus chun ár mbithéagsúlachta a chosaint. Ba mhaith le Feisirí a áirithiú gur féidir le Straitéis Foraoise an AE cabhrú chun go mbeidh bláth ar fhoraoisí agus ar an earnáil foraoiseachta. Tá sé mar aidhm ag an straitéis a bheith ina droichead idir beartais náisiúnta agus cuspóirí comhshaoil an AE.