Skip to content

Comhspriocanna: An tAontas Fuinnimh

Dáta an imeachta: 01/02/2017

Roghanna chun an físeán a fháil

Cad a chiallaíonn foinse fuinnimh duit? Níos tábhachtaí fós b'fhéidir, cad a chiallaíonn sé do do pháistí? Tá an Eoraip cráite ag an aerthruailliú agus praghsanna breosla corracha - is gá beart a dhéanamh. Tá an tAontas Eorpach i mbun oibre le hathrú a dhéanamh. Is eiseamláir iad comharchumainn ar nós Ecopower d'athrú an AE ó bhreosla iontaise agus núicléach go fuinneamh in-athnuaite. Cabhraíonn siad linn cloí le gealltanas an AE gáis cheaptha teasa a laghdú agus Aontas Fuinnimh comhordaithe a chruthú.