Skip to content

Ag teacht aníos: idir fostaíocht don aos óg agus rialú airgid thirim san AE

Dáta an imeachta: 01/12/2017

Roghanna chun an físeán a fháil

Ag cruinnithe de chuid choistí Pharlaimint na hEorpa pléifear fostaíocht don aos óg san AE, bearta chun an sreabhadh airgid thirim a rialú, an cás daonnúil sa Libia, mná agus athrú aeráide agus straitéis um míchumas ar fud na hEorpa.

Bainistiú fianán ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa

Baineann an láithreán gréasáin úsáid as fianáin. Má ghlacann tú leis na fianáin, tairbheoidh tú den nascleanúint is fearr is féidir.

Tuilleadh