Skip to main content

Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku

Description

Európsky parlament 3. mája, teda na Svetový deň slobody tlače, oficiálne vyhlásil druhý ročník Ceny Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku. Ocenenie, ktoré vzniklo v roku 2019, sa udeľuje za výnimočnú investigatívnu novinársku prácu na témach relevantných pre Európsku úniu ako celok alebo pre jednotlivé členské štáty. Cena prispieva k podpore základných princípov a hodnôt Únie, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Related media