Skip to content

Foghlaimíonn Anna Teanga Nua

Dáta an imeachta: 26/09/2020

Roghanna chun an físeán a fháil:

Is scéal é seo faoi chailín óg, Anna, a aistríonn go scoil nua i dtír eile agus a fhoghlaimíonn teanga na háite trí mheán an tumoideachais. Tá leagan closleabhair agus ríomhleabhair den scéal ar fáil in 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Tá an scéal seo dírithe ar pháistí 3-6 bliana d’aois ach d’fhéadfadh sé bheith feiliúnach freisin do pháistí níos sine atá ag foghlaim léitheoireachta, ina bpríomhtheanga féin nó i dteanga eile.