Skip to content

Štai, kaip Europa rūpinosi per koronaviruso krizę užsienyje įstrigusiais Sąjungos piliečiais

Date de l'événement: 01/09/2020

Options d’obtention:

Prasidėjus krizei, sunkumų sugrįžti namo patyrė apie šešis šimtus tūkstančių tuo metu užsienyje buvusių jos piliečių. Štai, kaip Sąjunga jiems padėjo.