Skip to content

Lūk, ko Eiropa dara to darba ņēmēju labā, kas koronavīrusa krīzes dēļ var zaudēt darbu.

Date de l'événement: 11/09/2020

Options d’obtention:

Koronavīrusa pandēmija ir atstājusi graujošu ietekmi uz ekonomiku. Ja esi viens no 59 miljoniem darba ņēmēju, kuru darbvietas visā Eiropā pārvietošanās ierobežojumu dēļ ir pakļautas riskam, ES dara visu iespējamo, lai tev palīdzētu. Lūk, kādā veidā.