Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo robí Európa pre samostatne zárobkovo činné osoby počas koronavírusovej krízy.

Date de l'événement: 11/09/2020

Options d’obtention:

14 % pracovnej sily v EÚ tvoria samostatne zárobkovo činné osoby a koronavírusová kríza ich postihla obzvlášť tvrdo. Povedzme si viac o tom, čo pre nich v tejto situácii robí EÚ.