Skip to content

Det här gör EU för högstadie- och gymnasieelever

Date de l'événement: 15/02/2019

Options d’obtention:

Utbildning och skola ser väldigt olika ut i de olika EU-länderna. Men många utmaningar inom skolan är desamma över hela Europa.