Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre študentov stredných škôl

Date de l'événement: 15/02/2019

Options d’obtention:

Systémy vzdelávania a školstvo sa v rámci Únie výrazne líšia. Školy z rôznych častí Európy však často riešia rovnaké problémy.