Skip to content

Mida teeb Euroopa Liit keskkooliõpilaste heaks?

Date de l'événement: 15/02/2019

Options d’obtention:

Haridussüsteemides ja hariduse andmises on Euroopa Liidus mitmeid erinevusi. Siiski on koolidel palju ühtelangevaid ülesandeid ja probleeme.