Skip to content

Ето какво прави Европа за учениците от средните училища

Date de l'événement: 15/02/2019

Options d’obtention:

Образователните системи и училищата в ЕС са много различни. Съществуват редица предизвикателства за училищата от различни части на Европа.