Skip to content

Det här gör EU för människor som oroar sig för terrorism

Date de l'événement: 20/02/2019

Options d’obtention:

Att bekämpa terrorism och skydda vårt sätt att leva och vår säkerhet är en av EU:s topprioriteringar. Här kommer några exempel på EU:s insatser i kampen mot terrorism: