Skip to content

Co Europa robi dla rodzin LGBTI

Date de l'événement: 15/02/2019

Options d’obtention:

Jako obywatel Unii i członek społeczności LGBTI jesteś chroniony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jedną z najszerszych ustaw antydyskryminacyjnych na świecie.