Skip to content

Mida teeb Euroopa Liit LGBTI-inimeste perekondade heaks?

Date de l'événement: 15/02/2019

Options d’obtention:

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ja LGBTI-kogukonna liige, olete kaitstud seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise eest. Kaitse on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, mis on maailma üks ulatuslikumaid diskrimineerimisvastaseid õigusakte.