Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo robí Európa pre poľnohospodárov, ktorí čelia kríze spôsobenej koronavírusom

Date de l'événement: 01/09/2020

Options d’obtention:

V Európskej únii je do poľnohospodárskej činnosti zapojených asi 20 miliónov ľudí. Ich úlohou je zabezpečiť pre nás všetkých dostatok potravín, pandémia – nepandémia.