Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre európskych voličov.

Date de l'événement: 26/02/2019

Options d’obtention:

Hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu znamená prispieť k rozhodovaniu o zložení Európskeho parlamentu, a tým ovplyvniť prijímanie rozhodnutí. Ste volič a máte záujem o informácie? Niekoľko slov o tom, čo pre vás v tejto súvislosti robí Európska únia.