Skip to content

Stop scrolling - Prestaň skrolovať: nové motivačné video

Date de l'événement: 15/05/2019

Options d’obtention

“Stop scrolling” is a 43-second call on young people to go and vote. The video is initiated and produced by young volunteer filmmakers and actors from different European countries. Prestaň skrolovať: nové motivačné video Dobrovoľníci z rôznych členských štátov natočili video s názvom „Prestaň skrolovať“, ktoré vyzýva mladých ľudí na účasť na európskych voľbách. Štyridsaťtri sekundové dielo mladých filmárov a hercov otitulkované do 24 úradných jazykov EÚ sa objaví na sociálnych sieťach desať dní pred voľbami. Slovakian