Skip to content

Príhovor predsedu EP Davida Sassoliho k účastníkom programu EPAS

Date de l'événement: 23/03/2021

Options d’obtention

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli sa v krátkom príhovore obracia na všetkých učiteľov a študentov, ktorí sa zapojili do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS). Táto iniciatíva pomáha priblížiť Európsku úniu jej občanom. Zároveň podporuje parlamentnú demokraciu a nabáda mladých ľudí k angažovanosti.