Skip to content

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Date de l'événement: 09/05/2021

Options d’obtention:

Is é atá sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ná sraith díospóireachtaí a thabharfaidh deis do dhaoine as gach cearn den Aontas a gcuid smaointe a roinnt le chéile agus lámh a bheith acu sa todhchaí atá i ndán dúinn ar fad a mhúnlú. Seo í an chéad chomhdháil dá leithéid riamh. Mar mhórbheart daonlathach uile-Eorpach, is fóram poiblí atá ann le haghaidh díospóireacht oscailte, chuimsitheach agus thrédhearcach leis na saoránaigh. Tríd sin, beifear ag díriú isteach ar líon áirithe príomhthosaíochtaí agus dúshláin mhóra.