Aller au contenu principal

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku

Description

U příležitosti Světového dne svobody tisku Evropský parlament 3. května oficiálně zahájil druhý ročník ceny Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku. Cena vznikla v roce 2019 a uděluje se za vynikající hloubkovou novinářskou práci na tématech, která jsou relevantní pro Evropskou unii jako celek nebo pro některé z jejích členských států. Pomáhá prosazovat zásady a hodnoty zakotvené v Listině základních práv Evropské unie.

Related links

Détails

Date de l'événement25/05/2022
Référence:EPBL1705202201CSA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2022

Tags