Skip to content

Mikä on monivuotinen rahoituskehys eli MRK?

Tapahtuman päivämäärä: 24/09/2020

Latausvalinnat

MRK on EU:n pitkän aikavälin budjetti ja arvio siitä, kuinka paljon voidaan investoida Euroopan tulevaisuutta vahvistavaan politiikkaan. Se hyödyttää alueita, kaupunkeja, maataloutta, yliopistoja, yrityksiä ja kaikkia kansalaisia. Parlamentilla on keskeinen rooli budjetista päätettäessä.