Skip to content

Veden uudelleenkäyttö poistaa vesipulan vaikutuksia EU:ssa

Tapahtuman päivämäärä: 12/02/2019

Latausvalinnat

Ilmastomuutos uhkaa Euroopan vesivaroja. Euroopan parlamentti haluaa suojella makean veden varoja edistämällä veden uudelleenkäyttöä silloin kun se on mahdollista. Vaihtoehtona on taajama-alueiden jäteveden käyttö kasteluun, mikä korvaa kuivuuden ja muiden äärimmäisten sääolosuhteiden aiheuttamat ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset.