Default image for coming soon media.

Dafnes Karuanas Galicijas balva žurnālistikā