Жените в здравеопазването: COVID-19 и нарастващите неравенства - BG

Kuvaus

Въпреки че през миналия век бяха предприети стъпки за подобряване на възможностите за жените и момичетата в науката по целия свят, все още предстои много работа в тази посока. Глобалната здравна криза изложи на риск равните възможности и забави напредъка в редица области. С нашия подкаст отбелязваме Международния ден на жените и момичетата в науката и обръщаме внимание на начините, по които жените допринесоха в борбата с пандемията от COVID-19, но и на факта, че те са сред най-силно засегнатите от здравната криза.

Related media