Što Europa čini za lokalne i regionalne pružatelje bankarskih usluga?

Kuvaus

Želite li pokrenuti novo poduzeće ili ste to već učinili? Jeste li razmišljali o posuđivanju novca od financijske institucije? Imate pristup sredstvima EU-a. Kao vlasnik poduzeća ili financijski posrednik imate pravo na sljedeće dvije stvari.