Skip to main content

Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (19.-20. märts 2009) - Euroopa majanduse taastamiskava - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised - Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusse (arutelu)